Condicions de Privacitat

D’acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un Fitxer amb dades del personal del qual és responsable LA FONDA ALSINA.

La única finalitat del Fitxer és la de respondre els comentaris i/o suggerències enviades des del formulari de contacte d'aquesta web.

Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a LA FONDA ALSINA, Carrer Bisbe Comellas, 93 de Casserres o a través de l’e-mail info@fondaalsina.com